64-vuotias Juha Veijonen ja 32-vuotias Maria

Aluksi vanhempien ja nuoremman iästä kohuttiin, nyt suhteen loppumisesta puhutaan.

Maria Hämäläinen ei ole älähtänyt kohusta.

Juha Veijonen, 64-vuotias näyttelijä, ja 32-vuotias Maria Hämäläinen, joka harjoittaa kukkakauppaa, erosivat toisistaan kymmenen vuoden yhteiselämän jälkeen. Tämä erillään jatkaminen ei ole minkäänlainen nöyryytys heille; päinvastoin. Dekadilainen yhteiselo merkitsee heille saavutettua ihmissuhdetta.

– Me tulemme jatkossakin toimeen keskenämme ja säilytämme arvokkaan ystävyyden, Hämäläinen toteaa.

Kukkakauppias Hämäläinen ja eron syyt

Kukkakauppiaana työskentelevä Hämäläinen kertoo, ettei erossa ollut mukana draamallisia käänteitä. Sen sijaan he havahduivat ajallisen etäisyyden tuomiin erilaisiin toiveisiin tulevaisuudesta.

– Meidän päivittäiset rytmit ja energiatasot eroavat toisistaan, Hämäläinen kuvailee.

Elämä Veijosen kanssa ja yksityisyyden rajat

Maria Hämäläisen mukaan he ovat eläneet tavallista arkea, eikä Veijosen julkkisstatus ole koskaan ulottunut kauemmas kodin seinien ulkopuolelle.

Työ, eläke ja erilaiset elämäntyylit

Kun Hämäläinen pyörittää omaa kukkakauppaa ja on täysillä mukana työelämässä, Veijonen, tuttu myös Vares-elokuvista, on hitaasti suuntaamassa kohti eläkettä. Tämä on synnyttänyt ristiriitoja, jotka ovat vaikuttaneet heidän arkeensa.

– Jos parisuhteessa haluaa elää, niin yhteisen sykkeen tulee olla samankaltainen. Se vaikuttaa elämän eri osa-alueisiin, Hämäläinen sanoo.

Ero ei ole synnyttänyt riitoja

Vaikka erilaiset elämäntyylit saattoivat aiheuttaa turhautumista molemmin puolin, Hämäläinen kertoo, että suurempia riitoja ei syntynyt.

– Me emme ole koskaan kärhämöineet liikaa Juhan kanssa, Hämäläinen toteaa.

Kysymys perheestä ei ole esillä

Vaikka jotkut saattavat olettaa, että iän ja elämäntilanteen erilaisuudet saattaisivat liittyä perheen perustamiseen, se ei ole Hämäläisen mukaan ajankohtaista.

– En halua lapsia tällä hetkellä, enkä ole varma, haluanko tulevaisuudessakaan, hän selventää.

Hämäläinen nauttii yksinäisyydestä ja keskittyy tulevaan

Veijosen muutettua pois yhteisestä kodista, Hämäläinen on omistanut aikansa itselleen ja yritykselleen. Hän nauttii itsenäisyydestä ja aikoo pitää tilanteen sellaisena pitkään.

– Arvostan itsenäistä arkeani suuresti ja aion pitäytyä tässä tilanteessa huomattavan pitkään, Hämäläinen sanoo.

Lemmikit ja Veijosen rooli jatkossa

Vaikka Hämäläinen jäi yksin, hänellä on silti kaksi ihastuttavaa shetlanninlammaskoiraa ja kissa. Ex-puoliso Veijonen tulee olemaan jatkossakin osa eläinten elämää.

– Halusimme, että Juha asettuisi lähettyville, jotta voimme yhdessä pitää huolta eläimistämme, Hämäläinen toteaa.

Yhteenveto

Tämä suhde on saanut paljon huomiota, mutta molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä siihen, mitä he ovat saavuttaneet. Maria Hämäläinen korostaa, ettei erillään jatkaminen ole aiheuttanut suurta vaikutusta heidän elämiinsä.

Miten ikäero vaikuttaa parisuhteessa?

Ikäeroa parisuhteessa ympäröivät usein lukuisat ennakkoluulot ja kulttuuriset odotukset. Monet saattavat nähdä suuren ikäeron merkkinä epätasapainoisesta suhteesta, mutta nämä stereotypiat ovat vain osa isompaa kuvaa. Käsitykset siitä, mikä on sopiva ikäero, voivat vaihdella suuresti eri kulttuurien ja yksilöiden välillä.

Psyykkiset ja emotionaaliset tekijät

Ikäero voi olla psykologisesti merkityksellinen, kun kyseessä on kumppaneiden henkinen kypsyys tai elämänvaiheet. Joku voi olla iältään nuorempi, mutta henkisesti tai emotionaalisesti kypsempi kuin ikätoverinsa. Toisaalta, erilaiset elämänkokemukset voivat rikastuttaa suhdetta, mutta ne voivat myös aiheuttaa etäisyyttä.

Tulevaisuuden suunnitelmat

Ikäero voi vaikuttaa tulevaisuuden suunnitelmiin, kuten perheen perustamiseen tai uraan. Jos toinen osapuoli on lähellä eläkeikää ja toinen vasta aloittelee uraansa, se voi tuoda haasteita. Näiden kysymysten avoimuus ja yhteinen pohdinta ovat keskeisiä suhteen onnistumiselle.

Arkirytmin eroavaisuudet

Kumppanien erilainen arkirytmi voi korostua, kun ikäero on suuri. Vaikka tämä ei ole pelkästään ikäkysymys, se voi olla erityisen haastavaa, kun toinen kumppani on aktiivisessa työelämässä ja toinen ehkä jo rauhoittumassa.

Yhteiskunnallinen paine

Vaikka ikäero ei itsessään ole ongelma, yhteiskunnalliset normit ja ulkopuolisten asenteet voivat kuitenkin vaikuttaa suhteeseen. Ihmiset saattavat arvostella tai olla ennakkoluuloisia, mikä voi olla taakka suhteelle.

Eri elämänvaiheet

Kumppanit voivat olla eri elämänvaiheissa, mikä saattaa vaikuttaa niin taloudellisiin päätöksiin kuin vapaa-ajan viettoonkin. Toisen kiinnostus voi olla vahvasti uran luomisessa, kun taas toinen voi nähdä elämän enemmän jo saavutettuna ja haluaa keskittyä muihin aspekteihin, kuten harrastuksiin tai matkusteluun.

Kestävyys ja onnistumisen mahdollisuus

Tärkeintä on, että suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, ymmärrykseen ja rakkauteen. Ikäero ei ole este onnistuneelle parisuhteelle, mutta se on tekijä, joka vaatii molempien osapuolten huomiota ja ymmärrystä.

Asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ikäeroa pohtiessa:

  1. Kummankin osapuolen henkinen kypsyys
  2. Tulevaisuuden suunnitelmat ja elämänvaiheet
  3. Arkirytmin yhteensopivuus
  4. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset normit
  5. Ulkopuolisten asenteet ja niiden vaikutus
  6. Taloudelliset näkökohdat
  7. Vapaa-ajan intressit ja harrastukset

Kun nämä tekijät otetaan huomioon ja niistä keskustellaan avoimesti, ikäero ei ole ylitsepääsemätön este, vaan yksi monista tekijöistä, jotka tekevät jokaisesta suhteesta ainutlaatuisen.

Edullisesti matkalle - lentäen

Vastaa