Mitä kuuluu Suomen ensimmäiselle Big Brother voittajalle: Perttu Sirviö

Monille sittemmin remonttipiiskurina tutuksi tullut Perttu voitti Suomen ensimmäisen Big Brotherin vuonna 2005! Sittemmin hän on mm Iltalehdelle vuonna 2021 kertonut, ettei enää menisi uudelleen Big Brother taloon.

Sysksyllä 2020 Perttu Sirviö palasi Big Brother -taloon, mutta tällä kertaa eri roolissa. Hän ei astunut taloon kilpailijana, vaan osana työryhmää, joka vastasi talon rakentamisesta ja kauden aikana tehtävien viikkotehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämä tehtävä antoi Sirviölle uudenlaisen näkökulman Big Brother -formaattiin ja mahdollisti perehtymisen tuotannon kulissien takaiseen maailmaan. Sirviön vastuualueet olivat laajat, ja hän kertoo projektin olleen intensiivinen ja vaativa. Työryhmän jäsenenä hänen tehtävänään oli varmistaa, että viikkotehtävät toimivat suunnitellusti ja olivat turvallisia asukkaille. Tämä kokemus tarjosi Sirviölle arvokasta tietoa ja taitoja, joita hän voi hyödyntää tulevaisuudessa muiden projektien parissa.

Perttu Sirviön elämä Big Brotherin jälkeen

Perttu Sirviö nousi julkisuuteen voitettuaan Suomen ensimmäisen Big Brother -kautta vuonna 2005. Ohjelman jälkeen Sirviö on pysynyt ajoittain median valokeilassa, mutta ei ole jatkanut televisiouraa samalla intensiteetillä kuin jotkut muut tosi-tv-kasvot. Voiton jälkeen hän on keskittynyt muihin urapolkuihin, kuten yrittäjyyteen ja perhe-elämään.

Sirviön voitto Big Brotherista oli merkittävä, sillä se oli ensimmäinen kerta, kun ohjelmaa esitettiin Suomessa. Voittonsa myötä hän sai suuren mediahuomion lisäksi rahapalkinnon, joka tuolloin oli 50 000 euroa. Tämä antoi hänelle mahdollisuuden miettiä tulevaisuuttaan ja tehdä valintoja, jotka eivät välttämättä olisi olleet mahdollisia ilman voittoa.

Yhteydenpito vanhoihin BB-asukkaisiin

Vaikka Sirviö on jättänyt Big Brotherin kilpailijan roolin taakseen, hän pitää yhä yhteyttä muihin vuoden 2005 asukkaisiin. Noin viisi vuotta sitten järjestetty tapaaminen oli kuin luokkakokous, jossa entiset asukkaat kokoontuivat yhteen muistelemaan menneitä ja vaihtamaan kuulumisia. Sirviö kuvaa tilaisuutta lämpimäksi ja merkitykselliseksi, ja se vahvisti entisestään yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka oli syntynyt heidän yhteisen kokemuksensa myötä Big Brother -talossa.

Näissä tapaamisissa on mahdollisuus palata hetkeksi siihen ainutlaatuiseen ympäristöön ja jakaa kokemuksia, jotka ovat muovanneet heidän elämäänsä tavalla, jota muut eivät välttämättä ymmärrä. Sirviö arvostaa näitä hetkiä ja pitää niitä tärkeänä osana henkilökohtaista historiaansa.

Yrittäjyys ja julkiset esiintymiset

Big Brotherin jälkeen Perttu Sirviö on hyödyntänyt julkisuuttaan muun muassa yrittäjänä. Hän on ollut mukana useissa liiketoimissa, kuten ravintola-alalla. Sirviö on myös käyttänyt näkyvyyttään hyväksi puhujana ja esiintyjänä erilaisissa tapahtumissa, mikä on ollut yksi tapa pitää yllä julkista profiiliaan pitkään tosi-tv-uran jälkeen.

Hänen yrittäjähenkisyytensä ja kyky hyödyntää mediaa ovat auttaneet häntä pysymään esillä suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka hän ei ole pysynyt tiiviisti julkisuudessa, Sirviö on silti tunnistettava kasvo Suomessa, ja hänet muistetaan edelleen ensimmäisenä Big Brother -voittajana.

Rakennusalalla työskentely

Perttu Sirviö on tunnettu monipuolisista taidoistaan ja harrastuksistaan, ja rakennusala on yksi niistä. Televisio-ohjelmat kuten ”Tervetuloa kotiin” ovat antaneet hänelle mahdollisuuden näyttää rakennustaitojaan laajemmalle yleisölle. Sirviö on ollut mukana monissa remonttiprojekteissa, joissa hän on päässyt hyödyntämään sekä käsityötaitojaan että luovuuttaan.

Työ rakennusalalla on vaatinut Sirviöltä sekä fyysistä että mentaalista ponnistelua, mutta hän on nauttinut haasteista ja mahdollisuudesta muuttaa tiloja toimivammiksi ja esteettisemmiksi. Televisio-ohjelmat ovat tarjonneet hänelle alustan, jossa hän on voinut jakaa tietämystään ja innostusta rakentamiseen suurelle yleisölle.

Perhe ja henkilökohtainen elämä

Perttu Sirviön henkilökohtainen elämä on pysynyt suhteellisen yksityisenä, mutta tiedetään, että hän on perheellinen mies. Julkisuus ja mediahuomio ovat osa hänen arkeaan, mutta Sirviö on onnistunut pitämään perhe-elämänsä suurelta osin erillään julkisuuden polttopisteestä. Tämä on antanut hänelle mahdollisuuden keskittyä perheeseensä ja henkilökohtaiseen elämäänsä ilman jatkuvaa mediahuomiota.

Perhe on ollut tärkeä osa Sirviön elämää, ja hän on usein korostanut, kuinka tärkeää on löytää tasapaino julkisen ja yksityisen elämän välillä. Tämä on auttanut häntä säilyttämään mielenrauhan ja keskittymään siihen, mikä on hänelle tärkeintä – perheeseensä ja läheisiinsä.

Edullisesti matkalle - lentäen

Vastaa